HomeTốc ChiếnMẫu Sena probuild hot nhất hiện nay

Mẫu Sena probuild hot nhất hiện nay [mới nhất 2023]

Rate this post

Bạn đang tìm Sena probuild hot nhất hiện nay hãy đểHọc Viện Siêu Nhiêngợi ý cho bạn qua bài viết Mẫu Sena probuild hot nhất hiện nay [mới nhất 2023] nhé.

New Page

Bảng Ngọc Pyke mùa 13, Cách Lên Đồ Pyke mạnh nhất

Pyke mùa 13: Xếp hạng bảng ngọc Pyke mùa 13 và cách lên đồ Pyke mạnh nhất. Cách chơi và bộ combo Pyke bạn cần biết tại Kicdo.

Guide Pyke mùa 13

Pyke

Cập nhật 13.1

ho_tro Hỗ trợ – Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S –
Tỷ lệ thắng 50,3%trend-up
Tỷ lệ chọn 8,6%trend-up
Tỷ lệ Ban 14,9%trend-down

Bảng ngọc Pyke Support với Win 52.73% và Pick 80.88%

Áp đảo

Mưa Kiếm        

Phát bắn đơn giản

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Tối Thượng        

Kiên định

Giáp Cốt

Kiên Cường

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Kiếm Âm U        

Dạ Kiếm Draktharr        

Giáp Thiên Thần        

Bảng ngọc Pyke aram với Win 53.93% và Pick 62.11%

Áp đảo

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng        

Chuẩn xác

Hiện diện trí tuệ        

Nhát Chém Ân Huệ

Linh Hoạt

Linh Hoạt

Phòng thủ

Trang bị chính

Dạ Kiếm Draktharr        

Nguyên Tố Luân        

Kiếm Ma Youmuu        

Trang bị Pyke hỗ trợ có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Khai Sáng Ionia        

Kiếm Âm U        

Dạ Kiếm Draktharr        

Kiếm Ma Youmuu        

Vũ Điệu Tử Thần        

Giáp Thiên Thần        

Trang bị Pyke Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

Giày Cơ Động        

Móng Vuốt Ám Muội        

Kiếm Ma Youmuu        

Huyết Đao        

Giáp Thiên Thần        

Áo Choàng Bóng Tối        

Lên đồ trang bị mới update test ngay cho nóng anh em

Giày Cơ Động        

Dạ Kiếm Draktharr        

Nguyên Tố Luân        

Áo Choàng Bóng Tối        

Kiếm Ma Youmuu        

Giáp Thiên Thần        

Số liệu thống kê 200 trận builds lol gần đây nhất từ các đại cao thủ probuild

Tỷ lệ thắng

56%

200 trận

Làn đường

100 %

Pyke Ngọc

The Keystone Hail of Blades

The Rune Tree Inspiration

38%

The Keystone Hail of Blades

The Rune Tree Precision

29%

Thần thoại

Duskblade of Draktharr

39%

Prowler s Claw

31%

Tỷ lệ chọn trang bị

Umbral Glaive

85%

Edge of Night

10%

Youmuu s Ghostblade

7%

Maw of Malmortius

5%

Death s Dance

3%

Axiom Arc

3%

Tỷ lệ chọn giầy

Ionian Boots of Lucidity

35%

Mobility Boots

35%

Boots of Swiftness

23%

Tỷ lệ chọn PBT

Summoner Spell Flash

100%

Summoner Spell Ignite

100%

Summoner Spell Exhaust

0%

2 giờ trước

Busio

Busio

100 Thieves – NA

Soraka

VS.

2/9/5

cham

Thiêu Đốt

Tốc Biến

Thuốc Tái Sử Dụng

Móng Vuốt Ám Muội

Giày Khai Sáng Ionia

Giáp Thép Cổ Ngữ

Mắt Kiểm Soát

Kiếm Dài

Máy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Mưa Kiếm

Mưa Kiếm

Phát Bắn Đơn Giản

Phát Bắn Đơn Giản

Mắt Thây Ma

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Tối Thượng

Thợ Săn Tối Thượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thiêu Rụi

Thiêu Rụi

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+15-140 Máu (theo cấp)

+15-140 Máu (theo cấp)

Trang bị
00:11 Giáp ThépBình MáuBình MáuMắt Xanh
00:46 Máy Quét Oracle
06:15 Kiếm DàiGiàyThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
07:15 Mắt Kiểm Soát
10:01 Giày Khai Sáng IoniaKiếm Dài
12:50 Dao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm Soát
16:25 Móng Vuốt Ám Muội
18:14 Kiếm Dài
19:46 Mắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát

3 giờ trước

Farfetch

Farfetch

DenizBank İstanbul Wildcats Akademi – EUW

Braum

VS.

5/6/3

cham

Thiêu Đốt

Tốc Biến

Giáp Thép Cổ Ngữ

Thuốc Tái Sử Dụng

Kiếm Âm U

Dao Hung Tàn

Giày Khai Sáng Ionia

Búa Chiến Caulfield

Máy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Mưa Kiếm

Mưa Kiếm

Tác Động Bất Chợt

Tác Động Bất Chợt

Mắt Thây Ma

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Tối Thượng

Thợ Săn Tối Thượng

Hiện Diện Trí Tuệ

Hiện Diện Trí Tuệ

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Trang bị
00:03 Giáp ThépBình MáuBình MáuMáy Quét Oracle
04:47 Kiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm Soát
08:21 Dao Hung TànGiày
12:06 Kiếm Âm UKiếm DàiMắt Kiểm Soát
13:54 Kiếm Dài
15:26 Dao Hung Tàn
18:41 Giày Khai Sáng IoniaKiếm Dài
20:33 Búa Chiến Caulfield

4 giờ trước

Farfetch

Farfetch

DenizBank İstanbul Wildcats Akademi – EUW

Thresh

VS.

2/5/6

cham

Thiêu Đốt

Tốc Biến

Giáp Bạch Ngọc

Kiếm Âm U

Giày Thủy Ngân

Búa Chiến Caulfield

Dao Hung Tàn

Máy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Mưa Kiếm

Mưa Kiếm

Tác Động Bất Chợt

Tác Động Bất Chợt

Mắt Thây Ma

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Tối Thượng

Thợ Săn Tối Thượng

Hiện Diện Trí Tuệ

Hiện Diện Trí Tuệ

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng

Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Trang bị
00:03 Giáp ThépBình MáuBình Máu
00:46 Máy Quét Oracle
04:37 Kiếm DàiGiàyMắt Kiểm Soát
08:20 Kiếm DàiKiếm Dài
10:41 Dao Hung Tàn
12:53 Áo Vải
13:24 Giày Thủy Ngân
15:39 Kiếm DàiMắt Kiểm Soát
17:35 Kiếm Âm UKiếm Dài
18:56 Kiếm Dài
20:06 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
21:06 Kiếm Dài
23:01 Búa Chiến Caulfield

4 giờ trước

Fatihcan

Fatihcan

– EUW

kính renata

VS.

7/8/6

cham

Tốc Biến

Thiêu Đốt

Móng Vuốt Ám Muội

Mắt Kiểm Soát

Giáp Bạch Ngọc

Kiếm Âm U

Giày Bạc

Áo Choàng Bóng Tối

Máy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Mưa Kiếm

Mưa Kiếm

Phát Bắn Đơn Giản

Phát Bắn Đơn Giản

Thu Thập Nhãn Cầu

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu

Thợ Săn Kho Báu

Kiên Cường

Kiên Cường

Giáp Cốt

Giáp Cốt

+10% Tốc độ Đánh

+10% Tốc độ Đánh

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Trang bị
00:05 Giáp ThépBình MáuBình MáuMắt Xanh
03:58 GiàyKiếm DàiThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
07:24 Giày BạcKiếm DàiMắt Kiểm Soát
08:57 Dao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm Soát
14:11 Kiếm Âm UKiếm Dài
17:22 Dao Hung Tàn
20:18 Kiếm Dài
22:52 Búa Chiến Caulfield
23:31 Móng Vuốt Ám MuộiKiếm DàiKiếm Dài
25:20 Dao Hung TànMắt Kiểm Soát
27:23 Áo Choàng Bóng TốiMắt Kiểm SoátMắt Kiểm Soát

5 giờ trước

Phát hành

Parus

Beşiktaş Akademi – EUW

Ashe

VS.

4/3/8

cham

Thiêu Đốt

Tốc Biến

Mắt Kiểm Soát

Giày Bạc

Giáp Thép Cổ Ngữ

Kiếm Âm U

Dao Hung Tàn

Búa Chiến Caulfield

Máy Quét Oracle

Ngọc bổ trợ

Mưa Kiếm

Mưa Kiếm

Phát Bắn Đơn Giản

Phát Bắn Đơn Giản

Mắt Thây Ma

Mắt Thây Ma

Thợ Săn Tối Thượng

Thợ Săn Tối Thượng

Kiên Cường

Kiên Cường

Ngọn Gió Thứ Hai

Ngọn Gió Thứ Hai

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+9 Sức mạnh Thích ứng

+6 Giáp

+6 Giáp

Trang bị
00:14 Giáp ThépBình MáuBình Máu
00:52 Máy Quét Oracle
04:05 GiàyMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
05:37 Kiếm Dài
07:13 Dao Hung Tàn
11:35 Kiếm Âm UMắt Kiểm Soát
14:10 Giày BạcDao Hung TànKiếm DàiMắt Kiểm Soát
16:04 Búa Chiến CaulfieldMắt Kiểm Soát

Tướng khắc chế Pyke đường dưới

Thi nhân

Bard

Leona

Leona

tuốt lúa

Thresh

Lulu

Lulu

Seraphine

Seraphine

Rell

Rell

Tướng yếu hơn

Anh ấy đang đi bộ

Velkoz

Xerath

Xerath

Lux

Lux

taric

Taric

Senna

Senna

co giật

Twitch

Tướng khắc chế Pyke đường giữa

Fizz

Fizz

Yasuo

Yasuo

Lại

Yone

Anivia

Anivia

Viktor

Viktor

LeBlanc

Leblanc

Anh em có muốn biết Sett mùa 13 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào không.

Cách lên đồ Pyke>

Mục lục nội dung

 • Bảng Ngọc Pyke
 • Cách lên đồ Pyke
 • Cách chơi Pyke
 • Vị trí của Pyke
 • Phép bổ trợ Pyke
 • Điểm mạnh & yếu Pyke
 • Bảng kỹ năng Pyke
 • Khắc chế Pyke và cách Pyke khắc chế lại

Bảng Ngọc tái tổ hợp Pyke

Bảng Ngọc tái tổ hợp Pyke

Mưa kiếm

Phát bắn đơn giản : Q + 3AA từ mưa kiếm cho thêm sát thương

Thu thấp nhãn cầu : cộng thêm sức mạnh công kích

Thợ săn tối thượng : hỗ trợ cho việc hồi chiêu cuối nhanh hơn (trước đây có hiện diện trí tuệ nhưng ô này đã đổi nội tại rồi)

Ngọn gió thứ hai : giúp Pyke hồi máu nhiều hơn

Tiếp sức : khả năng hồi khủng khi bạn dưới 40% máu

2 viên sát thương và kháng phép hoặc giáp ( ưu tiên kháng phép vì Pyke không có kháng phép cộng thêm)

Cách lên đồ Pyke

Cách lên đồ Pyke

Khởi đầu với Khiên doran để tránh bị cấu máu nếu các bạn gặp các vị tướng tay dài. Khiên doran và Ngọn gió thứ hai sẽ là công cụ tuyệt vời bù cho phần máu Pyke đã bị nerf

Lần về nhà đầu cố đạt cho mình Rìu Tiamat và Giày thường

Sau đó hoàn thành các trang bị : Dạ kiếm, Kiếm Ma, Áo choàng bóng tối, Giáp thiên thần, Up tiamat thành

Rìu mãng xà hoặc Đại mãng xà (tùy lối chơi)

Các trang bị theo trận đấu : Tâm linh, Khiên băng, Chùy gai

Có 1 cách lên trang bị khác là Tiamat và Huyết đao cho bạn khả năng dọn lính cũng như hồi máu khi đi lane

Cách chơi Pyke

Combo 1:

Cách chơi Pyke combo 1

Combo 2:

Cách chơi Pyke combo 2

Đầu Game :

Khởi đầu với Khiên Doran – Kiếm Doran – Kiếm Dài + Bình máu

Bạn sẽ cố gắng farm và không để chết ở giai đoạn đi đường cho đến khi có Tiamat và giày cơ động Pyke rất mạnh ở giai đoạn đầu trận từ lv1 – lv3 khi bạn có 1 cú kéo chính xác thì bạn sẽ kéo được hơn 200 máu của đối phương – kéo hụt thì trốn đi

Ở lv6 trở đi Pyke sẽ rất ung thư với Ultimate của mình (phải R trúng) bạn chủ động đóng băng lính hoặc đẩy chậm 1 đợt lính to vào trụ đối phương rồi đi gank ở cánh hoặc đi cùng với rừng để tìm lợi thế cũng như vàng bonus

Giữa Game :

Khi có lợi thế thì chúng ta nên đẩy mạnh ở đường dưới đẩy mạnh quả cầu tuyết để AD mình out đồ AD đối phương (đây là cách dễ endgame nhất) Tập trung cùng với rừng để kiểm soát lấn sân phía team địch và không để chết khi có mục tiêu lớn xuất hiện

Cuối Game :

Theo mình, sau phút 25 Pyke khá khó nuốt được Mid cũng như AD team địch, bởi vì đây là giai đoạn hầu hết người chơi đã lên được các trang bị trấn phái và có những trang bị phòng thủ như Đồng Hồ Cát – Giáp thiên thần để chống lại ultimate của bạn. Nên phải rất cẩn thận ở giai đoạn này vì bạn có thể bay màu bất cứ lúc nào.

Là sát thủ nên các bạn chọn thời cơ để vào vì Ultimate của bạn rất quan trọng, có thể lật kèo. Hụt thì mất 15 20 điểm 

Cover AD chờ thời cơ lao lên

Vị trí của Pyke

Hỗ trợ, Đường giữa, Đường trên

Phép bổ trợ Pyke

Phép bổ trợ Pyke

Điểm mạnh & yếu Pyke

Điểm mạnh

 • Sát thương cao
 • Có khả năng hồi máu
 • Trade luôn lời với trang bị khởi đầu khiên doran
 • Snowball từ sớm với ultimate
 • Hack tiền với ultimate nếu có thua thiệt

Điểm yếu

 • Pyke khá là mỏng manh sau vài đợt nerf
 • Không có khả năng dọn lính, phụ thuộc rất nhiều vào tiamat
 • Không có kháng AP cộng thêm nên việc đụng độ các sát thủ phép thuật rất dễ bị bay màu
 • Hụt R là thua

Bảng kỹ năng Pyke

Bảng kỹ năng Pyke

Khắc chế Pyke

Khắc chế Pyke

Đây là những tướng thường được pick ở đường giữa

keo dau

S+ : Ban hoặc bạn chọn cái chết

S : Sau khi có 2 đồ chí mạng thì bạn là trò hề

A : các vị tướng mạnh ở giai đoạn giữa bạn nên dè chừng

B : các vị tướng 5 lv bạn có thể đánh hổ báo

C : Khá giấy và đánh xoay quanh các chiêu thức quan trọng (Bóng ngủ, Bài vàng)

D : Các tướng có khả năng đì bạn và ăn stack trụ nhưng cũng khá giấy.. gặp mấy thằng đánh ad đi mid cứng tay thì dễ mất trụ lắm

Rừng (ảnh bên dưới)

Những tướng phù hợp với Pyke

tuong phu hop voi pyke

Gragas, Nunu : tướng có khống chế và khả năng gank từ sớm

Graves, Karthus : tướng có khả năng hỗ trợ sát thương giúp Pyke để có thể R

Và đây là kinh nghiệm của mình khi sử dụng Pyke Mid và tham khảo qua Thách đấu Pyke Mid sever NA : xDavemon

Pyke là 1 vị tướng sát thủ có độ cơ động cao và khả năng dọn dẹp mục tiêu đơn lẻ tốt với bộ kĩ năng có sát thương cao và khả năng gây khống chế ổn, nên việc phối hợp giữa Pyke và Jungle rất tốt khi đi săn.

Khi xanh xao thì Pyke snowball rất mạnh, thậm chí có thể end game trong vòng 18 20p khi bạn chỉ việc nhìn thấy Pyke là bạn chết..

Các tướng hỗ trợ khác

Braum

Braum

Thương hiệu

Thương hiệu

nhập ngũ

nhập ngũ

Thi nhân

Thi nhân

Leona

Leona

tuốt lúa

tuốt lúa

Đối thủ đường giữa

Taliyah

Taliyah

hận thù của tôi

hận thù của tôi

Aurelionsol

Aurelionsol

xanh

xanh

tiếng vang

tiếng vang

Ezreal

Ezreal

Post by Son Acton

Bình luận

bủh 2021-10-26 20:19:46

bủh

Phản hồi

Bí ẩn

Loading More post

Google Traduction


Video Mẫu Sena probuild hot nhất hiện nay [mới nhất 2023]

RELATED ARTICLES

Most Popular

Công nghệ nào là số 1?