close
icon left icon right
Nạp thẻ

HƯỚNG DẪN NHẬP GIFTCODE

Bước 1: Truy cập trang https://nap.sohagame.vn/hocviensieunhien

Bước 2: Chọn nhân vật

Bước 3: Chọn vào mục Gìtcode

Bước 4: Nhập mã code và ấn sư dụng

Vào game và kiểm tra vật phẩm thôi !

Game SG140